CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  HRABYNĚ

poskytovatel sociálních služeb

Jsme příspěvkovou organizací zřizenou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Poskytujeme v rámci Domova pro osoby se zdravotním postižením celoroční pobytové služby těžce tělesně postiženým osobám,  které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a odlehčovací pobytové služby osobám,  které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.


Created by ARSY line © 2013 | GRAPHIC DESIGN STUDIO